Çapa ırgat elektrik ve hidrolik motorlarının bakım ve onarımı, içten dizel motorların bakım revizyon ve onarım hizmetleri, direksiyon ve auto pilot kumanda mekanizmaların bakım, onarım hizmetleri.

Maintenance and repair of anchor windlass electric and hydraulic motors, maintenance, revision and repair services of internal diesel engines, maintenance and repair services of steering and autopilot control mechanisms.

Galeri