Yat elektronik sistemlerinin tamir bakım onarımı, elektronik ekran ve modüler sürücü kartların onarımı, yeni elektronik kumanda kartı imalatı hizmetleri. Yeni elektronik komple sistem yenileme arge, proje montaj hizmetleri.

Repair and maintenance of yacht electronic systems, repair of electronic display and modular driver cards, new electronic control card manufacturing services. New electronic complete system renewal R & D, project assembly services.

Galeri