Yat elektrik sistemlerinin ve tesisatlarının arıza giderme bakım revizyon ve yeni tesisat düzenlemesi. Komple yeni elektrik tesisat tasarımı ve montaj hizmetleri.

Troubleshooting, maintenance, revision and new installation arrangement of yacht electrical systems and installations. Complete new electrical installation design and installation services.

Galeri